Advokatfirman Centra AB


EN BYRÅ INRIKTAD PÅ FAMILJERÄTT I UPPSALA

Familjerätt Uppsala Logotyp
Familjerätten Stockholm - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Advokatfirman Centra AB


EN BYRÅ INRIKTAD PÅ FAMILJERÄTT I UPPSALA

Familjerätt Uppsala Logotyp
Familjerätten Stockholm - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Vi är en advokatfirma i Uppsala MED FAMILJEJURISTER specialiserade INOM familjerätt

Advokatfirman Centra är en Stockholmsbaserad byrå med specialistkompetens inom familjerätt. Vi har erfarenhet av att arbeta med de mest komplexa tvister såsom vårdnad, boende, umgänge samt bodelningar. Vi upprättar både bouppteckningar samt bistår med rådgivning kring bouppteckningar. Vi tar emot uppdrag runt om i Sverige.  Vi arbetar med uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och därtill även särskild företrädare för barn. Hos oss får du hjälp av ett skickligt ombud som lyssnar på dig och utför ditt uppdrag med engagemang och noggrannhet och för din talan på ett professionellt sätt.

Våra familjejurister sätter klientens intressen i första rummet. Vi är en lösningsinriktad advokatbyrå som arbetar utifrån kunskap, erfarenhet, passion och engagemang som drivkraft. Detta bäddar i sin tur grunden för vår procentuella höga andel mål som går i linje med våra klienters önskemål/yrkanden.  Hör av dig till oss via mail alternativt telefon för en kostnadsfri inledande rådgivning om det bästa sättet för dig att gå till väga i ditt ärende. Du kan även boka in ett fysiskt möte i Uppsala med en av våra jurister för att få juridisk rådgivning.

Familjerätten Stockholm - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

DIn FAMILJEJURIST HOS ADVOKATFIRMAN CENTRA ERBJUDER RÅDGIVNING PÅ FLERA SPRÅK 

Vi har möjlighet att erbjuda juridisk rådgivning på arabiska, persiska, turkiska samt spanska utöver svenska och engelska. Vår byrå är särskilt inriktad inom humanjuridik då vi anser att varje domslut har en enorm inverkan på varje enskilt barn och dess framtid.  Det är viktigt att man kopplar in en familjejurist så tidigt in i processen som möjligt.

I vårdnadstvister är det viktigt att barnet inte blir negativt påverkade av att föräldrar har olika uppfattningar i centrala frågor som rör barnet. Ta kontakt med ett ombud så tidigt in i processen som i sin tur ökar chanserna att reda ut tvisten utan en domstolsprocess. Kontakta våra familjejurister för en fri inledande rådgivning.

Vi åtar oss uppdrag i hela Uppsala. Vi företräder ofta klienter som är part i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge. Det är alltid barnets bästa som ska vara avgörande i dessa frågor.


VÅRA FAMILJEJURISTER ÄR SPECIALISERADE INOM VÅRDNAD, BOENDE, UMGÄNGE

Advokatfirman Centra är en av få advokatbyråer i Sverige som innehar en bredare kompetens inom flertalet familjerättsliga ärenden. Kontakta din familjejurist för en fri inledande rådgivning. Vi har även stor erfarenhet av att arbeta med frågor inom ekonomisk humanjuridik. Vi kan hjälpa dig med att upprätta samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, testamente eller med en bodelning eller bouppteckning.


På Advokatfirman Centra åtar vi oss uppdrag som offentligt biträde inom mål som rör tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT och LVM. Det är domstolen som förordnar offentligt biträde men du har rätt att begära en viss jurist. Det är staten som bekostar ett sådant ombud. I socialrättsliga mål är det Förvaltningsrätten i Uppsala som förordnar ett offentligt biträde, i brottmål så är det Uppsala tingsrätt som förordnar offentlig försvarare och målsägandebiträde.


VÅRA ADVOKATER ÅTAR SIG ÄVEN UPPDRAG SOM OFFENTLIG FÖRSVARARE 

Advokatfirman Centra har en gedigen erfarenhet av brottmål. Du som är misstänkt för brott i många fall har rätt till en offentlig försvarare. Det är Uppsala tingsrätt som utser försvararen men du kan alltid önska dig en specifik advokat. Det är staten som står för kostnaden, dock kan du vid en fällande dom behöva återbetala en del eller hela advokatkostnaderna till staten, under förutsättningen att du har hög inkomst.

Om du är utsatt för brott i Uppsala, kan du alltid begära att tingsrätten ska förordna ett målsägandebiträde för dig. Det är alltid staten som står för kostnaderna.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

Rättshjälp

I vissa fall täcker rättsskyddet i din hemförsäkring inte tvisten i fråga. Då kan domstolen eller Rättshjälpsmyndigheten bevilja dig rättshjälp istället. Om du beviljas rättshjälp måste du bidra till kostnaderna genom att betala en rättshjälpsavgift som bestäms till en procentuell andel av kostnaderna för vårt arvode. Staten betalar resterande del.


Hur stor del du själv ska betala- din rättshjälpsavgift – avgörs efter prövning av dina inkomster, tillgångar, skulder och försörjningsbörda. Det finns vissa begränsingar i möjligheten att få rättshjälp. Din familjejurist hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

RÄTTSSKYDD

Genom hemförsäkringen har du vanligtvis ett rättskydd. Om det uppstår en tvist kan du be att få ta detta i anspråk för att täcka dina advokatkostnader. Försäkringsbolaget täcker större delen av kostnaderna i tvisten som uppkommit medan du oftast ska betala en mindre del i självrisk till ombudet.


Våra familjejurister att hjälper dig att söka rättsskydd om det blir aktuellt. Kontakta Advokatfirman Centra för en kostnadsfri konsultation.

FRÅGOR OCH SVAR OM VÅRDNAD OM BARN

Familjerätt Uppsala

Kontakta oss idag för mer information!

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.