vårdnadstvist uppsala advokatfirman centra ab

Advokatfirman Centra företräder ofta klienter i vårdnadstvister. Det är en av de vanligaste tvisterna som behandlas i Uppsala tingsrätt. Våra jurister är specialiserade på familjerätt och vi håller oss ständigt uppdaterade på hur rättsläget förändras inom familjerättsliga området. I en vårdnadstvist är det avgörande att det juridiska ombudet är kunnig inom familjerätt och en god förståelse för klientens situation och önskemål. Hör av dig till oss om du behöver ett juridiskt biträde i en vårdnadstvist. Vårdnadstvister är vanligt förekommande mål mellan parter. Det är viktigt att komma ihåg att det finns flera sätt att lösa konflikter om vårdnad om barn innan de når domstol.


Advokatfirman Centras jurister kan hjälpa dig med att föra fram dina krav och önskemål och försöka nå en samförståndslösning med den andra föräldern. En sådan överenskommelse kan Uppsala tingsrätt  sedan fastställa som båda föräldrar sedan följer. Vi hjälper till med alla typer av juridiska frågor kopplat till en vårdnadstvist. Den grundläggande frågan i många vårdnadstvister är vem av föräldrarna som ska ha vårdnaden om barnet. I Sverige är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad om barnet, om det inte finns starka skäl som talar för att en förälder ska ha ensam vårdnad.  Vårdnadstvister kan också handla om i vilken utsträckning varje förälder ska ha rätt till umgänge med barnet samt var barnet ska bo.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE

073 081 80 60

MANELI ZAKIPOUR
BITRÄDANDE JURIST

076-633 28 46

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE

073 655 56 17

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)

0708-55 52 45

ERICA SÖDERBERG
ADVOKAT

076-640 43 70

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT

08-88 90 81

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR EN VÅRDNADSTVIST

Advokatfirman Centra har hjälpt många klienter att lösa vårdnadstvister. Vår erfarenhet är att det finns goda möjligheter att komma överens om en lösning som är förenligt med barnets bästa Vår roll i egenskap som ombud är enbart att företräda dig och dina intressen. Vi lyssnar därför noggrant in hur du ser på den uppkomna situationen och vilken lösning du anser är bäst för barnet. Vi ger därefter konkreta råd inför nästa steg i processen och vi företräder dig gentemot den andra föräldern, i kontakter med socialtjänsten och i en eventuell domstolsförhandling. Om vårdnadstvisten leder till en process i Uppsala tingsrätt så företräder vi dig under den muntliga förberedelsen och en huvudförhandling om en sådan blir aktuell.

KOSTNADERNA FÖR ATT ANLITA EN FAMILJERÄTTSJURIST

I de allra flesta hemförsäkringar finns en rättsskyddsförsäkring som nyttjas ifall du hamnar i en juridisk tvist. Rättsskyddet ersätter stora delar av advokatkostnaderna i en vårdnadstvist. Vid det fall man saknar rättsskydd kan man ansöka om rättshjälp vilket är en statlig ersättning som täcker de ombudskostnader som förekommer i en vårdnadstvist. Kontakta oss på Advokatfirman Centra i Uppsala så hjälper vi dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.